Archiwum Polityki

Tur w gronostajach

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Nisku nie ma wprawdzie własnej siedziby, ale ma dwóch rektorów i nadkomplet prorektorów, dwa senaty i trzy statuty. Jednak minister nie może zlikwidować szkoły niepaństwowej nawet wtedy, kiedy się w niej źle dzieje.

Robienie wyższej uczelni w Nisku w województwie tarnobrzeskim zaczęło się przed trzema laty. - Wyszedłem naprzeciw potrzebom środowiska - podkreśla swe zasługi mgr Janusz Merski, prezes spółki z o.o. Druk Tur. Spółka jest właścicielem agencji ochroniarskiej Tur oraz sieci 13 szkół policealnych i średnich oraz dwu wyższych: Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie i w Nisku. Prezes używa też tytułu docent, który nadał sobie jako prorektor warszawskiej WSE.

Za prawdziwego ojca szkoły uważa się także dr Bogusław Ślusarczyk.

Polityka 40.1998 (2161) z dnia 03.10.1998; Kraj; s. 32