Archiwum Polityki

Zostawcie nam socjalizm!

W Szwecji w zasadzie bez zmian. Socjaldemokraci, którzy rządzili przez większą część XX stulecia, pozostaną u władzy także na przełomie wieków. Tyle tylko, że tak złego wyniku wyborczego jeszcze nie mieli. Postkomuniści na odwrót: uzyskali najlepszy wynik w całej zachodniej Europie.

Tęskniąc za starymi dobrymi czasami Szwedzi w wyborach parlamentarnych z 20 września b.r. ukarali premiera Görana Perssona za cięcia w wydatkach socjalnych, choć zdołał w ciągu dwóch lat sprawowania władzy przywrócić równowagę budżetową i odbudować zaufanie rynku do szwedzkiej gospodarki. Więcej solidarności i sprawiedliwości społecznej, wróć opiekuńcze państwo dobrobytu!

Jeśli jest w Europie kraj, który można byłoby jeszcze nazwać socjalistyczny, to jest nim w pierwszej kolejności Szwecja.

Polityka 40.1998 (2161) z dnia 03.10.1998; Świat; s. 44