Archiwum Polityki

Stalą w stal

Polskie hutnictwo ma być pod naciskiem Unii poddane gruntownej przebudowie i sprywatyzowane. Waży się przyszłość 80 tys. ludzi zatrudnionych jeszcze w polskich hutach, z których połowa będzie musiała odejść.

Rządy unijne chcą zakończyć sprawę do 10 listopada, kiedy ma się odbyć tegoroczna sesja Rady Stowarzyszenia UE-Polska. Polscy dyplomaci w Brukseli twierdzą, że nie będzie tragedii, jeśli dyskusja przedłuży się do końca roku, a nawet na pierwsze półrocze 1999 r. Przecież wywiązaliśmy się z podstawowego zobowiązania, jakim było przedłożenie do 30 czerwca wszechstronnego programu restrukturyzacji.

Przedstawiciele Unii uważają, że wiceminister gospodarki Janusz Kaczurba, gdy przedstawiał im plan restrukturyzacji na specjalnym spotkaniu informacyjnym 6 lipca, obiecał, że przywiezie w październiku także szczegółowe biznesplany pojedynczych hut oraz przynajmniej wstępny harmonogram prywatyzacji.

Polityka 44.1998 (2165) z dnia 31.10.1998; Gospodarka; s. 69
Reklama