Archiwum Polityki

Obywatel Colt

Socjopaci - rasiści z młodzieżowej subkultury, zwani "mafią w czarnych płaszczach", zabijając 15 uczniów wstrząsnęli Ameryką. Potwierdziła się opinia o zgubnym wpływie agresji sączącej się z telewizji, gier komputerowych, Internetu. Dzień później polski parlament uchwalał, po 38 latach, nową ustawę o broni i amunicji.

Po kilku latach dyskusji Sejm określił wreszcie nowe zasady dostępu obywateli do broni. Zastanawiano się, jak rozluźnić dotychczasowy rygorystyczny system reglamentacji, który stawiał obywatela-petenta przed okienkiem policjanta-łaskawcy. Jednak powszechnego dostępu do broni obawiano się. Najbardziej liberalny system, amerykański, zalicza prawo do broni do podstawowych wolności obywatelskich, gwarantowanych drugą poprawką do konstytucji, ale skutki tego są opłakane. W kraju, gdzie noszenie broni było tradycją, a dziś 200 mln sztuk jest w rękach prywatnych, co roku ginie od kul ponad 20 tys.

Polityka 18.1999 (2191) z dnia 01.05.1999; Wydarzenia; s. 18