Archiwum Polityki

Emocje jajogłowych

Tylko nielicznym intelektualistom udało się w XX wieku zachować postawę chłodnego analityka zdarzeń. Przytłaczająca większość zaangażowała się w obronę zagrożonych systemów wartości lub realizację totalitarnych utopii. Nowa książka Czesława Madajczyka jest próbą zbilansowania tych postaw.

Masom należy wybaczyć właściwie wszystko. W chwili uniesień zatracają zdolność do ocen moralnych. Ogarnia je swoisty amok i na to właściwie nie ma rady. Co innego intelektualiści. Oni mają być pośrednikami w przekazywaniu idei i wartości. Z tego więc już tylko powodu muszą ponosić odpowiedzialność.

Mijające stulecie, nazywane wiekiem ideologii, określa się też jako czas zdrady klerków, nawiązując do książki francuskiego pisarza Juliena Bendy, która pod tym właśnie tytułem ukazała się w 1927 r.

Polityka 24.1999 (2197) z dnia 12.06.1999; Społeczeństwo; s. 70
Reklama