Archiwum Polityki

Lot mydlanej bańki

Wojna w byłej Jugosławii to nie tylko katastrofa humanitarna. To koniec pewnego świata - jego mitologii i tożsamości, w którą wierzyły miliony Jugosłowian. Czy również koniec literatury?

W majowym numerze "Dialogu", w znacznej mierze poświęconemu problematyce jugosłowiańskiej, ukazało się kilka szkiców pióra serbskich intelektualistów. Jeden z esejów pt. "Małe bagno pełne krokodyli", autorstwa Mirjany Miočinović, jest analizą "niszczenia południowosłowiańskiej tożsamości kulturalnej". Czytamy w nim: "Kultura południowosłowiańska została bezpowrotnie zniszczona. (...) Doszło do całkowitego zerwania kontaktów między narodami, do zupełnej izolacji każdego z nich.

Polityka 26.1999 (2199) z dnia 26.06.1999; Kultura; s. 43