Archiwum Polityki

Plamy na słońcu

Gdyby to nie była antologia, lecz książka pisana przeze mnie, składałaby się tylko z życiorysów. Kiedy bowiem myślę o dwudziestoleciu, stają mi przed oczami przede wszystkim ludzie, wyraziste charaktery, osobowości. Ale dlatego właśnie nie umiałbym się zdobyć na opis całości. Stąd pomysł na antologię.

Pańska najnowsza książka nosi tytuł "Wyprawa w dwudziestolecie" i jest antologią złożoną z tekstów dziennikarskich, ulotek, fragmentów książek wydanych przed 1939 r. Czego pan dzisiaj szuka w dwudziestoleciu: własnej przeszłości, uzasadnienia dla życiowych wyborów, źródeł własnych postaw?

To był okres, który mnie ukształtował. Miałem siedem lat w 1918 r. i 28 w 1939 r., czyli czas bardzo ważny w życiu człowieka. Poza tym jestem w tym wieku, kiedy się chce i umie szukać w bibliotekach.

Polityka 42.1999 (2215) z dnia 16.10.1999; Kultura; s. 47