Archiwum Polityki

Dokąd z pogrzebem

Dokąd miałby wyruszyć kondukt żałobny, gdyby sprowadzano do Polski zwłoki Cypriana Kamila Norwida? Do Warszawy czy do Krakowa? Jeśli do Krakowa, to na Wawel czy na Skałkę?

W ciągu ostatnich 64 lat na wzgórzu wawelskim spoczęła tylko jedna nowa trumna (gen. Władysława Sikorskiego). Na Skałce ojcowie paulini po raz ostatni otworzyli przed zmarłym Panteon Wielkich Polaków w 1955 r. Pierwszą osobą, znaną z nazwiska, a pochowaną na Wawelu, był zmarły w 1118 r. biskup Maurus; pierwszym królem - w 1333 r. Władysław Łokietek. "Nie można by znaleźć drugiego równie znakomitego miejsca u Polaków dla grobów królów" - pisał Jan Długosz.

Polityka 44.1999 (2217) z dnia 30.10.1999; Społeczeństwo; s. 72