Archiwum Polityki

Z wizją do widza

Robert Kwiatkowski (36 l.), ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Uczestniczył w kursie członków rad nadzorczych we Francuskim Instytucie Zarządzania. W 1992 r. został szefem firmy reklamowej EBD Interpartners. Był jednym z organizatorów prezydenckiej kampanii Aleksandra Kwaśniewskiego. W 1994 r. został członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Radia. Z funkcji zrezygnował w lutym 1996 r. po wyborze na członka KRRiT. Od czerwca 1998 r. jest prezesem TVP SA.

Co pan sądzi o pomyśle, aby telewizję  nadzorowali rektorzy szkół wyższych?

Słyszałem, że telewizja publiczna miałaby być oddana we władanie wyższych uczelni, zaś finansować ją miałyby stacje komercyjne. My nie emitowalibyśmy reklam w jednym programie, za co panowie Solorz i Walter mieliby dawać nam pieniądze na produkcję programów. Otóż sądzę, że przejęcie finansowania telewizji publicznej przez stacje komercyjne nie tylko doprowadziłoby do marginalizacji TVP (z 50-procentowego udziałowca rynku telewizyjnego pozostałby rodzaj skansenu), ale i do zwolnienia większości załogi.

Polityka 49.1999 (2222) z dnia 04.12.1999; Kraj; s. 22
Reklama