Archiwum Polityki

Na skróty

Zawetowanie przez prezydenta ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a właściwie uzasadnienie tej decyzji, stało się powodem pierwszego w obecnej kadencji parlamentarnej konfliktu między Aleksandrem Kwaśniewskim i Sejmem.

Prezydent stwierdził, że zasadniczym powodem weta był sposób procedowania nad podatkami, przeczący konstytucyjnej zasadzie państwa prawa i naruszający prawa parlamentarnej mniejszości. Marszałek Maciej Płażyński uznał ten argument za nieumotywowany, wkraczający w autonomię parlamentu i aby przedstawić swe stanowisko opinii publicznej, wybrał metodę rzadko przez marszałków Sejmu stosowaną - przed rozpoczęciem debaty złożył oświadczenie, w którym skrytykował prezydenta za pouczanie parlamentu i powołując się na konstytucję, a także orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego wywodził, że na dobrą sprawę argumentacja prezydenta ma wymowę głównie propagandową i godzi w dobre imię parlamentaryzmu.

Polityka 50.1999 (2223) z dnia 11.12.1999; Wydarzenia; s. 18