Archiwum Polityki

Nie wszystko naraz

Polska może skorzystać z doświadczeń Irlandii, ale przede wszystkim powinna się uczyć na irlandzkich błędach.

Nie zapominajmy, że w 1988 r., już po 15 latach członkostwa w Unii, Irlandia wciąż osiągała dochód na poziomie 70 proc. średniego dochodu wspólnoty. Ale za to w 2003 r. osiągnęliśmy już 102 proc. średniego dochodu.

Irlandia popełniła kilka poważnych błędów w pierwszych latach członkostwa w UE. Chcieliśmy uzyskać wszelkie możliwe korzyści płynące z przynależności do wspólnoty, i to natychmiast. Chcieliśmy obniżyć wiek emerytalny, wprowadzić nowe zasiłki socjalne i szybko ożywić gospodarkę.

Polityka 25.2004 (2457) z dnia 19.06.2004; Świat; s. 55
Reklama