Archiwum Polityki

O SŁOWO za dużo

Niemiecki koncern wydawniczy Polskapresse połączył trzy dzienniki: „Gazetę Wrocławską”, „Słowo Polskie” i „Wieczór Wrocławia”. Nagle Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazał mu „Słowo” odsprzedać, czyli: sprzedać nieistniejące.

Polskapresse, oddział niemieckiej grupy Verlagsgruppe Passau, kupując jesienią 2003 r. od norweskiego koncernu Orkla Media dzienniki „Słowo” i „Wieczór” (właścicielem „Gazety” niemiecki wydawca był od 1994 r.) stała się we Wrocławiu jedynym obok Agory wydawcą prasy codziennej. UOKiK uznał, że to naruszenie przepisów antymonopolowych. Prezes Cezary Banasiński powiedział, że gdyby Urząd wcześniej wiedział o zamiarze koncentracji, nie wyraziłby na transakcję zgody.

Polityka 9.2004 (2441) z dnia 28.02.2004; Społeczeństwo; s. 104