Archiwum Polityki

Na stole i pod stołem

Piętnaście lat temu rozpoczęły się obrady Okrągłego Stołu, które uruchomiły proces zmian ustrojowych w Polsce. Ale najważniejsze decyzje zapadły, zanim jeszcze delegaci stron opozycyjnej i rządowej zajęli miejsca przy historycznym dziś meblu.

6 lutego 1989 r. było zimno. Wiał przenikliwy wiatr, a w dodatku sala Instytutu Socjologii UW, w której zebrała się delegacja strony solidarnościowo-opozycyjnej zmierzająca na inauguracyjne posiedzenie Okrągłego Stołu, była niedogrzana. Nieopodal przed Pałacem Namiestnikowskim stał tłum zwolenników Solidarności.

Poufne negocjacje w sprawie spotkania przedstawicieli władzy i opozycji przy Okrągłym Stole zaczęły się jeszcze latem 1988 r. W sierpniu przez kraj przetoczyła się fala strajków, których uczestnicy domagali się przywrócenia zdelegalizowanej w stanie wojennym Solidarności.

Polityka 6.2004 (2438) z dnia 07.02.2004; Historia; s. 66
Reklama