Archiwum Polityki

Ginekoetyka

Projekty zmian w kodeksie etyki lekarskiej obsesyjnie skupiają się na prokreacji

Czy zapowiadane zmiany w kodeksie etyki lekarskiej, które mają być za dwa tygodnie przyjęte przez lekarzy na ich nadzwyczajnym zjeździe w Toruniu, ograniczą dostęp do badań prenatalnych, zabiegów sztucznego zapłodnienia i eksperymentów genetycznych? Wszystko na to wskazuje, choć zdaniem ekspertów porządkowanie kodeksu etyki lekarskiej nie powinno koncentrować się na stawianiu kolejnych barier w dostępie do leczenia bezpłodności metodą in vitro i badań prenatalnych. Przecież i tak są one w Polsce zbyt mało popularne.

Polityka 36.2003 (2417) z dnia 06.09.2003; Komentarze; s. 16
Reklama