Archiwum Polityki

Wydział łapania za rękę

Z blisko 1700 stwierdzonych w tym roku w Polsce przestępstw korupcyjnych prawie 40 proc. wykryto na Śląsku. Może dlatego, że Śląsk jest szczególnie narażony na plagę łapówkarstwa, ale może też dlatego, że powołano tam policyjną specgrupę, która wzięła pod obserwację różne środowiska.

Na pomysł utworzenia wydziału antykorupcyjnego w policji wpadł w 2000 r. Marek Kempski, ówczesny wojewoda śląski. Wydział powstał, ale Kempski wpadł we własne sidła – młode wilki, bo tak ochrzczono zwalczających korupcję funkcjonariuszy, już na starcie wytropiły aferę korupcyjną w Urzędzie Wojewódzkim. Wojewoda uniósł się honorem i odszedł, a wilki pozostały. W pierwszym roku działalności funkcjonariusze wydziału zatrzymali i postawili zarzuty 12 osobom, w następnym 47, w 2002 r.

Polityka 36.2003 (2417) z dnia 06.09.2003; Kraj; s. 32
Reklama