Archiwum Polityki

Pochwała siły

W Europie zrobiono z Roberta Kagana czarnego luda. Jego esej „Potęga i raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata” dolał oliwy do ognia polemik towarzyszących kryzysowi irackiemu. Pierwsza wersja ukazała się latem 2002 r. we wpływowym czasopiśmie amerykańskich elit politycznych „Foreign Policy”. Establishment zareagował entuzjastycznie. Henry Kissinger: „Esej należy do tych doniosłych traktatów, bez których żadna dyskusja o stosunkach europejsko-amerykańskich nie będzie kompletna i które będą nadawały ton tej dyskusji przez wiele lat”.

Polityka 36.2003 (2417) z dnia 06.09.2003; Kultura; s. 53
Reklama