Archiwum Polityki

Watykan, zdrada, dolary

Pół wieku temu władze PRL posadziły na ławie oskarżonych biskupa Czesława Kaczmarka, przypisując mu kolaborację z hitlerowcami oraz zdradę na rzecz USA i Watykanu. Zaraz po wydaniu wyroku na Kaczmarka internowano kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Czarny Citroën Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zajechał pod siedzibę biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka tuż po zmroku 21 stycznia 1951 r. Funkcjonariusze dokonali rewizji osobistej znajdując przy biskupie – jak wynika z protokołu podpisanego przez starszego referenta MBP Albina Cabaja – pieniądze w sumie 5062 zł 25 gr, okulary w pochwie skórzanej, etui z wiecznym piórem i ołówkiem marki Sheaffers oraz cygarniczkę. Następnie wywieźli aresztowanego w nieznane; nie mógł się nawet pożegnać z mieszkającą z nim matką. Funkcjonariusze MBP aresztowali też 20 innych księży z diecezji kieleckiej.

W postanowieniu o tymczasowym aresztowaniu biskupa, podpisanym przez prokuratora wojskowego Michała Ostojskiego, czytamy m.in.: „W okresie okupacji w Kielcach, idąc na rękę władzy hitlerowskiego państwa niemieckiego działał na szkodę Państwa i Narodu Polskiego”.

Wkrótce w Kielcach pojawił się prominentny funkcjonariusz MBP ppłk Adam Humer, przeprowadził rewizję w katedrze i doniósł o odkryciu skrytki „znajdującej się między szalowaniem – deskami a blachą od strony południowej”. Spoczywały w niej m.in.: dwa egzemplarze testamentu bp. Kaczmarka, list zbiorowy do bp. Wyszyńskiego, opracowanie pt. „Matka Słowa Wcielonego – rozważania maryjne”.

Niespełna rok wcześniej, w kwietniu 1950 r., przedstawiciele episkopatu Polski, kierowanego przez prymasa Stefana Wyszyńskiego zawarli porozumienie z władzami, potraktowane w niektórych kręgach katolickich jako oznaka słabości Kościoła. Biskupi deklarowali potępienie „band podziemnych” oraz poparcie dla idei kolektywizacji rolnictwa. „Episkopat będzie się sprzeciwiał wrogiej Polsce działalności, a zwłaszcza antypolskim i rewizjonistycznym wystąpieniom części kleru niemieckiego”.

Polityka 39.2003 (2420) z dnia 27.09.2003; Historia; s. 73
Reklama