Archiwum Polityki

Co rząd, to prezes

Gdyby nie dyskusja wokół pewnej niewielkiej książeczki, wydanej pod koniec ubiegłego roku przez Polską Agencję Informacyjną, nikt pewnie nie zainteresowałby się do dziś, co się dzieje w PAI. A jest to instytucja nader ciekawa, zważywszy i jej 30-letnią historię, i ewolucję po 1990 r., i choćby fakt, ilu się tam przez ostatnie lata zmieniło prezesów, wiceprezesów i członków załogi.

Pod koniec ubiegłego roku nakładem Wydawnictwa Interpress (wchodzącego w skład Polskiej Agencji Informacyjnej SA) ukazała się 120-stronicowa książeczka o najnowszej historii Polski: "Od niepodległości do teraźniejszości". Napisał ją Jan Żaryn, 40-letni adiunkt w PAN, o którym przyjaciele powiadają, że jest "historykiem zdolnym, człowiekiem porządnym, tyle że ma skłonność do widzenia czarno-białego".

Angielski bryk

Tysiąc egzemplarzy z trzytysięcznego nakładu miało być sfinansowane przez MSZ, przetłumaczone na angielski i rozpowszechnione za granicą poprzez placówki dyplomatyczne jako oficjalny, promocyjny bryk.

Polityka 5.1999 (2178) z dnia 30.01.1999; Kraj; s. 30
Reklama