Archiwum Polityki

Zostało z Okrągłego Stołu

To właśnie one ruszyły z posad bryłę Polski. Uruchomiły lawinę, która zmieniła wszystko: naszą politykę i gospodarkę, nasze życie narodowe i społeczne. Przyspieszyły ostateczny demontaż realnego socjalizmu, systemu przypieczętowanego w Jałcie przed półwieczem. Okrągły Stół - jak widzimy to dzisiaj - okazał się kołem zamachowym polskiej demokracji. Ale tym kołem ktoś na początku musiał zakręcić.

Można powiedzieć, że droga do Okrągłego Stołu zaczęła się w Sierpniu 1980 r., gdy po raz pierwszy po wojnie Polacy z Polakami zaczęli rozmawiać i coś wspólnie ze sobą ustalać - ci, reprezentujący władzę, i ci, którzy mówili w imieniu społeczeństwa. To doświadczenie było ważne, mimo wszystkich późniejszych rozczarowań i katastrof, z tą z 13 grudnia 1981 r. na czele. Można było się do niego odwołać, gdy dekada lat 80. kończyła się bilansem wielkich niepowodzeń.

Polityka 6.1999 (2179) z dnia 06.02.1999; Raport; s. 3
Reklama