Archiwum Polityki

Witaj gimnazjum

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustroju szkolnego od 1 września. "Aleksander Kwaśniewski nie chce blokować reform, które są konieczne i oczekiwane" - powiedziała minister Barbara Labuda uzasadniając tę decyzję. Tak więc 1 września obecni szóstoklasiści rozpoczną naukę w trzyletnim gimnazjum. Po nich następne roczniki. W klasach I-IV i w pierwszej klasie gimnazjum zaczną obowiązywać nowe programy.

Gruby pakiet wątpliwości, dotyczących braku przygotowania głównych filarów reformy: kadry nauczycielskiej, programów nauczania i rządowego programu nakładów na edukację w perspektywie kilku najbliższych lat, prezydent odesłał do zespołu ekspertów. Mają oni na bieżąco oceniać postępy przygotowań i informować o nich prezydenta, który zastrzegł sobie prawo oceny i możliwości zmian - z nowelizacją ustawy włącznie, co oznaczałoby faktyczne wstrzymanie reformy. Powołanie zespołu, "którego głównym zadaniem będzie czuwanie nad realizacją reformy systemu edukacji" - zapowiedział również premier.

Polityka 8.1999 (2181) z dnia 20.02.1999; Wydarzenia; s. 16