Archiwum Polityki

Pora na mediatora

Blokady dróg przez rolników ujawniły brak klarownych procedur umożliwiających prowadzenie dialogu społecznego. Niestety, duże konflikty rozgrywa się w Polsce w sposób coraz mniej cywilizowany. Może pomoże powstałe rok temu Stowarzyszenie Mediatorów?

- Strona rządowa w metodach i formach działania cofnęła się do roku 1980 - ocenia prof. Kazimierz Kloc z warszawskiej SGH, prezes powstałego rok temu Stowarzyszenia Mediatorów. - Ale strona pracownicza i rolnicza cofnęła się jeszcze głębiej, bo gdzieś do okresu strajków włókniarzy w dziewiętnastym wieku.

Odpowiedzialny za kierowanie państwem rząd musiał ostatnio stawić czoło dwóm poważnym konfliktom społecznym, a szary obywatel czekał w napięciu, jakie decyzje ten rząd podejmie, aby owe konflikty rozwiązać.

Polityka 8.1999 (2181) z dnia 20.02.1999; Kraj; s. 28