Archiwum Polityki

Pan z dowodem, pies z paszportem

1 maja, jak wiadomo, zostajemy obywatelami Unii Europejskiej. Co to oznacza od strony praktycznej: urzędników, prawa, przepisów celnych, paszportów i innych dokumentów, podatku VAT, ubezpieczenia, leczenia, podejmowania pracy? Diabeł tkwi w szczegółach.

Posłowie i senatorzy w lutym wiedli gorące spory, czy do kalendarza świąt wprowadzić Dzień Flagi czy Dzień Godła. W ferworze zapomnieli uregulować kwestię wywieszania przed polskimi urzędami unijnych flag. Nie reguluje tego prawo wspólnotowe, a jedynie tradycja lub prawo członków Unii.

Uroczyste wciągnięcie na maszt unijnej flagi przez prezydenta i premiera będzie gestem symbolicznym, ale już 9 maja w kalendarzu mamy Dzień Unii Europejskiej i wtedy, bez prawnej regulacji, unijne flagi na urzędach mogą oburzać eurosceptyków. Szef protokołu ma jedną radę: jeśli przed budynkiem wywieszana jest flaga polska i obca, to patrząc na fronton budynku flagę narodową należy mieć po lewej (to honorowe miejsce), a unijną po prawej stronie.

Nie będzie rewolucji w dyplomatycznym protokole. – Są tylko pewne zwyczaje, które powinniśmy przyjąć, tak jak się to robi wchodząc do nowej rodziny – uważa dyrektor Janusz Niesyto, szef departamentu protokołu MSZ. Nasze tymczasowe przedstawicielstwo w Brukseli przekształci się w Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej. Będzie miało nowego szefa, co nie oznacza, iż nie może nim zostać dotychczasowy ambasador.

Tony praw

Z chwilą wejścia Polski do Unii jednym z jej urzędowych języków stanie się polski. Już dziś na unijnym portalu Europa znaleźć można pierwsze dokumenty w naszym języku. Od maja po polsku będzie też wydawany Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich. Znajdziemy w nim nowe unijne akty i nowelizacje dotychczasowych. Aby z nich właściwie korzystać, trzeba mieć dostęp do całego obowiązującego unijnego prawa. Dlatego pojawi się polskie Specjalne Wydanie Dziennika Urzędowego WE – na papierze (za 2000 euro) lub w wersji elektronicznej (1000 euro).

Polityka 18.2004 (2450) z dnia 01.05.2004; Społeczeństwo; s. 102
Reklama