Archiwum Polityki

Zyskał Rokita

Sejmowa komisja śledcza kończy w bólach swoje ostateczne sprawozdanie, ku końcowi zmierza też sprawa sądowa z Rywinem jako oskarżonym. Co Polacy zrozumieli z afery Rywina, z lawiny sprzecznych interpretacji? Mówi o tym sondaż TNS OBOP specjalnie dla POLITYKI.

Rzuca się w oczy fakt, że rodacy w sprawie Rywina mają poglądy zdecydowane i nie sprawia im większej trudności wskazanie odpowiedzi na stawiane pytania. Odsetek tych, którzy „nie wiedzą” lub „nie mają zdania”, jest relatywnie mały, przy czym liczniejsze w tej grupie są kobiety, ludzie starsi (powyżej 60 lat) i mieszkający raczej na wsi i w małych miastach. Najbardziej przekonani do swoich racji i odważni w stawianiu jasnych tez są najmłodsi, w przedziale 18–29 lat.

Polityka 14.2004 (2446) z dnia 03.04.2004; Temat tygodnia; s. 22
Reklama