Archiwum Polityki

Tunel bez światła

Niestety, dopiero śmierć Jacka Kaczmarskiego pozwoliła spojrzeć na nowo na jego pisarski dorobek i wydobyć to, co w jego pieśniarskiej i poetyckiej twórczości pozostawało dotychczas raczej na marginesie uwagi czytelników i słuchaczy. Chodzi o problematykę egzystencjalną, tragizm losu ludzkiego, ciemne piękno życia, wreszcie o dramat artysty. Był bowiem Kaczmarski poetą samoświadomym, autoironicznym i nadzwyczaj dojrzałym w lirycznych obserwacjach człowieczej doli i niedoli.

Polityka 19.2004 (2451) z dnia 08.05.2004; Kultura; s. 53