Archiwum Polityki

Nauczyciel źle się uczy

Organizatorzy kursów dla pedagogów dobrze zarabiają. Szkoły na tym stracą.

Przez kilka dziesięcioleci uchodziliśmy za kraj ludzi kształcących się. Potem odkryliśmy z przykrością, że wcale nie należymy do społeczeństw wykształconych. W drugiej połowie lat 90. autorzy reformy edukacji zdecydowali, że teraz będziemy krajem kształcących się nauczycieli. Świeżo opublikowana informacja Najwyższej Izby Kontroli dowodzi, że efekty tego przedsięwzięcia także należą do sfery pobożnych życzeń.

NIK skontrolowała organizację i finansowanie dokształcania oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Polityka 21.2004 (2453) z dnia 22.05.2004; Komentarze; s. 18