Archiwum Polityki

Tajemnice ekstazy

Dlaczego w różnych religiach powtarzają się te same mity? Co łączy nasze przeżycia w miłosnej ekstazie z mistycyzmem religijnym? Czy nasz mózg jest tylko medium służącym do rejestrowania Boga i komunikowania się z nim, czy sam go tworzy? Na te i wiele innych pytań stara się odpowiedzieć nowa dziedzina nauki – neuroteologia.

Współczesna kultura zachodnia odchodzi od tradycyjnych zinstytucjonalizowanych religii, jednak potrzeby religijne ludzi odradzają się w innych postaciach: religiach egzotycznych (szczególnie popularny na Zachodzie staje się buddyzm), w religii New Age – oświeconej duchowości, albo w rozmaitych kultach. Jeszcze innym religię zastępuje nauka, twórczość, humanizm. Wszystkie je łączy wspólny mianownik: pierwotna ludzka potrzeba wykraczania poza granice własnego życia.

Nauka stara się zrozumieć wszystkie aspekty ludzkiej natury, także potrzeby religijne.

Polityka 51.2003 (2432) z dnia 20.12.2003; Nauka; s. 118