Archiwum Polityki

Bunt człowieka ometkowanego

Jeśli przyjąć, zgodnie z klasyczną myślą filozoficzną, że zadaniem badacza społecznego jest nie tylko opisywanie świata, ale także jego zmienianie, to trudno znaleźć w ostatniej dekadzie książkę, która spełniałaby ten postulat lepiej niż „No logo”. Dzieło Naomi Klein przyniosło autorce zasłużoną sławę, stało się błyskawicznie biblią ruchu antyglobalistycznego i sprawiło, że pisarkę umieszczono w ekskluzywnym gronie najbardziej wpływowych twórców idei na przełomie stuleci.

Polityka 38.2004 (2470) z dnia 18.09.2004; Kultura; s. 54
Reklama