Archiwum Polityki

Ceremonie i ceregiele

Gdy jeden z pretendentów staje się prezydentem-elektem, wkraczają normy i zwyczaje protokolarne. Okres przejściowy trwa od kilku dni do kilku miesięcy i kończy się oficjalną inauguracją i objęciem urzędu głowy państwa. Jak to dotychczas wyglądało?

Pierwsze przekazanie najwyższej władzy w powstającym jako republika państwie polskim nastąpiło w drodze listu Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego, adresowanego do Naczelnego Dowódcy Wojsk Polskich Józefa Piłsudskiego, datowanego 14 listopada 1918 r. Członkowie Rady: Aleksander Kakowski, Zdzisław Lubomirski i Józef Ostrowski, m.in. napisali: „...postanawiamy Radę Regencyjną rozwiązać, a od tej chwili obowiązki nasze i odpowiedzialność względem narodu polskiego w Twoje ręce, Panie Naczelny Dowódco, składamy do przekazania rządowi narodowemu”.

Polityka 50.2005 (2534) z dnia 17.12.2005; Historia; s. 78
Reklama