Archiwum Polityki

Europejska wizja

Kto czytał w „Polityce” wywiad z Jeremym Rifkinem („Europa przyszłością świata!”, „Polityka” 45), ten pewnie sądzi, że z grubsza wie, czego się można po tej książce spodziewać. Ale to tylko złudzenie. Bo bogactwa wątków i argumentów nie da się oddać w krótkiej z konieczności rozmowie. A warto je poznać, skoro nawet premier Marcinkiewicz publicznie mówi, że „to jest ważna książka”. Dziś „Europejskie marzenie” jest w Polsce pewnie tym ważniejsze, że pokazuje prawdziwą treść cywilizacyjno-gospodarczo-politycznych wyborów, przed którymi stoimy.

Polityka 47.2005 (2531) z dnia 26.11.2005; Kultura; s. 62