Archiwum Polityki

IV Brygada

Jest w dobrym wśród polityków tonie deklarować fascynację Józefem Piłsudskim. Obaj kandydaci na urząd prezydenta RP uznali Piłsudskiego za najwybitniejszego Polaka XX w. Jakich wzorów, jakich odniesień można się dziś doszukiwać w tej postaci?

Wydaje się nie ulegać wątpliwości, że nie chodzi o dokonania towarzysza Wiktora (pseudonim Piłsudskiego) jako współtwórcy i wieloletniego przywódcy Polskiej Partii Socjalistycznej. Ten okres, zajmujący w jego życiorysie ponad dwa dziesięciolecia, nie jest eksponowany, bo nie bardzo pasuje do jego symbolicznej biografii. Ta zaczyna się działalnością w organizacjach strzeleckich przygotowujących kadry przyszłej armii polskiej. Były to lata poprzedzające wybuch Wielkiej Wojny i epopei legionowej.

Polityka 47.2005 (2531) z dnia 26.11.2005; Historia; s. 74