Archiwum Polityki

Świeże powietrze na froncie

Przyswajane polskiemu czytelnikowi przez Wydawnictwo Magnum książki dotyczące II wojny światowej pisane są wedle wspólnego schematu: do przedstawienia spraw podstawowych autorzy, z reguły profesjonalni historycy lub byli wojskowi, wykorzystują swe badania archiwalne oraz znajomość literatury. Do tego dochodzą zebrane przez autora i liczny na ogół zespół jego współpracowników relacje bezpośrednich uczestników zdarzeń.

Antony Beevor, autor książki „Berlin. Upadek 1945”, miał sytuację utrudnioną, bo Berlin zdobyła Armia Czerwona (przy niewielkim udziale Wojska Polskiego), więc dostęp do zdobywców był bardzo ograniczony.

Polityka 6.2003 (2387) z dnia 08.02.2003; Kultura; s. 55