Archiwum Polityki

Tu się handluje, tu się fauluje

Trzy czwarte Polaków uważa, że istnienie hipermarketów jest korzystne dla kupujących. Wiarę tę podzielają nawet osoby, które nie robią tam zakupów. Ale co trzeci rodak sądzi, że hipermarkety szkodzą polskiej gospodarce.

Choć wątpliwej urody obiekty zdają się wyrastać w naszym krajobrazie jak grzyby po deszczu i udział supermarketów w rynku szybko rośnie, to daleko jednak pod tym względem od przeciętnego poziomu w krajach Unii Europejskiej. U nas zawojowały już one 30 proc. rynku, a na przykład we Francji 60. Dystans jednak szybko się zmniej-sza. W Polsce działają obecnie 124 hipermarkety o średniej powierzchni około 8,8 tys. m kw. Tylko w ubiegłym roku otwarto 29 nowych.

Polityka 40.2001 (2318) z dnia 06.10.2001; Gospodarka; s. 68
Reklama