Archiwum Polityki

Pomyśl zanim wynajmiesz

Trybunał Konstytucyjny nie miał wątpliwości. Eksmisja na bruk kobiet w ciąży, rodzin z małymi dziećmi, osób niepełnosprawnych oraz ubezwłasnowolnionych jest sprzeczna z prawem: narusza konstytucyjne gwarancje ochrony ludzkiej godności i kłóci się z obowiązkiem państwa wspierania rodziny, pomocy inwalidom, wreszcie prowadzenia polityki przeciwdziałającej bezdomności. Po tym wyroku eksmisja tego rodzaju osób jest możliwa tylko do lokalu socjalnego, który powinna zapewnić gmina.

Polityka 15.2001 (2293) z dnia 14.04.2001; Komentarze; s. 13
Reklama