Archiwum Polityki

Elita musi pytać

Rozmowa z profesorem Jerzym Jedlickim o tym, dlaczego inteligencja przeszkadza władzy

Wiesław Władyka: – Panie profesorze, od lat zajmuje się pan badaniami polskiej inteligencji. Jak pan odebrał słowa Jarosława Kaczyńskiego o łże-elitach?

Jerzy Jedlicki: – Odebrałem je jako wyraz pewnego kompleksu. Jarosław Kaczyński był i jest ostro krytykowany przez dużą część prasy opiniotwórczej: on osobiście, jego brat, jak też Prawo i Sprawiedliwość. Nie tylko publicyści są wobec niego krytyczni, także wielu intelektualistów, to jest profesorów albo pisarzy wypowiadających się na tematy publiczne.

Polityka 36.2006 (2570) z dnia 09.09.2006; Kraj; s. 34