Archiwum Polityki

Wzór na reformę

Po artykułach na temat stanu nauki w Polsce i projektu jej reform (Raport „Płacz nad trumną”, teksty w POLITYce 14, 16, 18) do redakcji napłynęły listy przedstawicieli środowiska naukowego. Wybraliśmy ich fragmenty, pełne wersje publikujemy na internetowej stronie „Polityki” (www.polityka.pl/nauka).

Prof. Maciej Żylicz
prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Jako jedna z osób przywoływanych w tekście chciałbym dodać kilka słów komentarza i odnieść się do problemu demoralizacji środowiska. Nie mogę niestety odeprzeć tego zarzutu i obronić własnego środowiska – to prawda, że jest ono po części zdemoralizowane. Chciałbym jednak postawić pytanie o przyczyny tego stanu rzeczy. Uważam, że istota problemu dotyka nie tylko świata nauki, ale ma szerszy zasięg społeczny i odnosi się w podobnym stopniu do np.

Polityka 22.2008 (2656) z dnia 31.05.2008; Nauka ; s. 84
Reklama