Archiwum Polityki

Wybory przed wyborami

Dr Józef Płoskonka. Komisarz warszawskiej gminy Centrum

Powołując mnie na stano-wisko komisarza premier kierował się chęcią uspokojenia sytuacji w Warszawie. Mój poprzednik Andrzej Herman objął urząd w czasie, kiedy można było w różny sposób interpretować sytuację prawną zarządu Jana Wieteski. Wyrok NSA przeciął tę sprawę. Moja sytuacja prawna jest klarowna, dzięki czemu mogę spokojnie wypełniać swoje obowiązki.

Powierzono mi trzy rodzaje zadań. Przede wszystkim muszę zająć się uporządkowaniem sytuacji prawnej. Wątpliwości budzą przecież wszystkie decyzje i uchwały podejmowane przez zarząd od dnia jego powołania.

Polityka 31.2000 (2256) z dnia 29.07.2000; Komentarze; s. 13