Archiwum Polityki

Myśli nowoczesnego liberała

[lektura obowiązkowa]

Andrzej Walicki: Polskie zmagania z wolnością. Universitas. Kraków 2000, s. 470

Jakie szczęście, że są jeszcze polscy autorzy niezależni od grupowych nacisków i lojalności, myślący tylko i wyłącznie na własny rachunek. Jaki paradoks, że po dziesięciu latach polskiego doświadczenia wolności są oni wciąż przygnębiająco nieliczni, a większość z nich mieszka poza Polską. Książka profesora Andrzeja Walickiego, historyka idei, jest pasjonującym przykładem zastosowania anglosaskiej z ducha trzeźwości osądu do analizy naszych narodowych sporów: o PRL, Solidarność, generała Jaruzelskiego, rolę inteligencji i Kościoła, rozumienie patriotyzmu, kształt i kierunek zmian ustrojowych.

Polityka 31.2000 (2256) z dnia 29.07.2000; Kultura; s. 51