Archiwum Polityki

Brzydkie wyrazy

Nowy Sejm ma przed sobą pierwszą poważną próbę: będzie nią stosunek do postępowania wicemarszałka Andrzeja Leppera, który demokracji rzucił jawne wyzwanie i jasno powiedział, że się w jej regułach nie mieści i mieścić nie chce.

Wydarzenia ostatnich dni splątały się ze sobą, choć dotyczyły kilku różnych materii: integracji europejskiej, podatków, projektu budżetu, ustaw okołobudżetowych, uniemożliwienia przez wicemarszałka Sejmu wykonania prawomocnego wyroku, wysłania żołnierzy do Afganistanu. Wszystko to stało się elementem rozgrywki pozwalającej lepiej odczytać obecną polityczną mapę Polski. Typowym przykładem jest tu kwestia integracji europejskiej, gdzie ton dyskusji nadali przedstawiciele Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony, zarzucając rządowi prawie zdradę narodowych interesów.

Polityka 48.2001 (2326) z dnia 01.12.2001; Wydarzenia; s. 15
Reklama