Archiwum Polityki

Pożar z czaru

Reszelski zamek w swojej blisko 700-letniej historii bywał twierdzą, wielokrotnie obleganą i zdobywaną, rezydencją myśliwską biskupów warmińskich; za czasów pruskich został zmieniony w więzienie, gdzie przetrzymywano ostatnią – już w XIX w. – spaloną czarownicę w Europie. Po wojnie stał się domem pracy twórczej.

Jednym z najpiękniej położonych miast Warmii jest Reszel. Wzgórze nad Sajną – miejsce z natury obronne i leżące przy odwiecznym szlaku handlowym z Mazowsza na Sambię (kraina historyczna zamieszkana przez Prusów, obecnie teren obwodu kaliningradzkiego) – było zasiedlone niemal od zawsze.

Każdy wykop musi być robiony pod kontrolą archeologów, bo każda warstwa odsłania historię tego miejsca – mówi Bolesław Marschall, administrujący zamkiem od 1972 r.

Polityka 25.2006 (2559) z dnia 24.06.2006; Społeczeństwo; s. 110
Reklama