Archiwum Polityki

Ile za euro?

W ostatnią niedzielę premier w Brukseli wystąpił w roli europejskiego prymusa, obrońcy unijnej solidarności. Zebrał wiele pochwał. Ale to nie znaczy, że Unia ułatwi nam drogę od złotego do
[rys.] JR/Polityka

Punkt wyjścia jest następujący: w sprawie przyjęcia euro nie mamy wyboru. Po podpisaniu traktatu akcesyjnego do Unii, podobnie jak pozostałe państwa z ostatniego zaciągu, musimy porzucić narodową walutę. Takie przyjęliśmy traktatowe zobowiązanie. Sprawą otwartą, do dyskusji i negocjacji z Europejskim Bankiem Centralnym oraz ministrami finansów eurolandu, są warunki wejścia do strefy oraz sama data. Od 2004 r. z nowej dwunastki euro wprowadziły na razie Słowenia, Malta, Cypr, a ostatnio Słowacja.

Polityka 10.2009 (2695) z dnia 07.03.2009; Temat tygodnia; s. 11
Reklama