Archiwum Polityki

­­­­Pierwszy Żołnierz RP

Ponowna nominacja generała Franciszka Gągora na stanowisko szefa Sztabu Generalnego uchroniła nas przed nową wojną o zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi. A tradycję tych walk mamy długą –

Pierwszy Żołnierz Rzeczpospolitej – tak o szefie Sztabu Generalnego mówią pochlebcy. Oficjalnie jest on najwyższej rangi oficerem (czterogwiazdkowym generałem) w służbie czynnej na najwyższym stanowisku w wojsku podczas pokoju. Jednak w chwili zagrożenia bytu państwowego to niekoniecznie szef Sztabu, już jako naczelny dowódca Sił Zbrojnych, poprowadzi polską armię do boju. Prezydent, na wniosek premiera, naczelnym dowódcą mianować może innego generała, dokładając mu, dla lepszego samopoczucia, parę gwiazdek.

Polityka 10.2009 (2695) z dnia 07.03.2009; Kraj; s. 23
Reklama