Archiwum Polityki

Odwet tłustych kaczorów

Dlaczego Stany Zjednoczone – wówczas młode państwo, które niedawno pojawiło się na arenie międzynarodowej – wysłało na początku XIX w. okręty wojenne na Morze Śródziemne przeciwko piratom berberyjskim? Gdzie szukać przyczyn tej zaskakującej, a pierwszej w dziejach USA, interwencji militarnej?

Ciszę lutowej nocy w Trypolisie przerwał huk głośnej eksplozji. To marynarze z USS „Constitution” wysadzili w powietrze przechwyconą przez berberyjskich piratów fregatę „Philadelphia”. Zniszczeniu uległ port i twierdza w Trypolisie. Wyczyn ten wzbudził podziw samego admirała Horatio Nelsona. Podobnie było z rajdem oddziału piechoty morskiej, który został uwieczniony w hymnie marines w słowach „... po piaski Trypolisu”.

Pomocnik Historyczny Nr 3/2006 (90063) z dnia 22.07.2006; Pomocnik Historyczny; s. 28