Archiwum Polityki

Zdecyduje policja

Na internetowych stronach Ministerstwa Sprawiedliwości znaleźć można projekt zmiany ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Minister Zbigniew Ziobro chce powierzyć Centrum nabór kandydatów na aplikantów sądowo-prokuratorskich i ich szkolenie. Nabór odbędzie się drogą konkursu (egzamin pisemny i ustny oraz test psychologiczny). Ale nawet zdobycie maksimum punktów nie gwarantuje przyjęcia na aplikację. Kandydat musi mieć jeszcze czyste konto w policyjnych kartotekach.

Polityka 29.2006 (2563) z dnia 22.07.2006; Ludzie i wydarzenia; s. 16