Archiwum Polityki

Rozwieść Warsa z Sawą

Marszałek Sejmu zarządził konsultacje społeczne w sprawie zmiany ustroju stolicy. Są one niezbędne, gdyż niektóre projekty ustaw konstruujące nowy ustrój Warszawy przewidują likwidację dotychczasowych gmin i utworzenie jednej gminy na prawach powiatu. Gmina jest zaś jednostką samorządu terytorialnego znajdującą się pod szczególną ochroną i bez opinii mieszkańców zlikwidować jej nie można.

Konsultacje przebiegają niemrawo. Zainteresowanie warszawiaków jest minimalne (do Kancelarii Sejmu zatelefonowało, by zapoznać się z projektem, zaledwie 200 osób, niewiele więcej zechciało napisać) i dotyczy głównie zmniejszenia liczby radnych. Więcej inicjatywy wykazują działacze i urzędnicy samorządowi, którzy są przeciwnikami likwidacji gmin (prawie wszystkie rady gmin podjęły w tej kwestii uchwały, niektóre grożą nawet wystąpieniem z przyszłej gminy – powiatu). Nad konsultacjami wisi też sporo podejrzeń o manipulację. Jeżeli się kogoś pyta: czy chcesz być mieszkańcem Białołęki czy Warszawy? wiadomo, że zdecydowana większość odpowie: Warszawy. Gdy zapytać – czy chcesz likwidacji naszej gminy? większość odpowie: nie chcę. Konsultacje nie przyniosą więc żadnego wiarygodnego rozstrzygnięcia, zresztą przy ostatecznym stanowieniu prawa nie muszą być brane pod uwagę. Są formalnym obowiązkiem spełnionym przez Sejm. Niewielkie zainteresowanie mieszkańców przyszłym ustrojem stolicy wynika być może ze zmęczenia złą jakością stołecznej polityki, przeświadczeniem, że i tak Sejm zrobi swoje, ale być może jest także przeczuciem, że wszystkie dotychczasowe propozycje zmian są mieszaniem ciągle w tym samym kotle, z czego nic sensownego nie powstanie. Są bowiem dwie zasadnicze propozycje zmian (projektów jest więcej, ale pomysły powtarzają się): AWS trwa przy podzieleniu stolicy na 17 gmin, co w praktyce oznacza rozbicie gminy Centrum i uczynienie samodzielnymi gminami dotychczasowych dzielnic (ten wariant praktykowano z marnym skutkiem w latach 1990–1994), pozostałe ugrupowania, specjalna sejmowa podkomisja oraz rząd skłaniają się do przekształcenia Warszawy w jedną gminę na prawach powiatu, co zlikwiduje jeden szczebel samorządu terytorialnego, ale niczego zasadniczo nie poprawi.

Polityka 28.2000 (2253) z dnia 08.07.2000; Kraj; s. 28
Reklama