Archiwum Polityki

Rozwieść Warsa z Sawą

Marszałek Sejmu zarządził konsultacje społeczne w sprawie zmiany ustroju stolicy. Są one niezbędne, gdyż niektóre projekty ustaw konstruujące nowy ustrój Warszawy przewidują likwidację dotychczasowych gmin i utworzenie jednej gminy na prawach powiatu. Gmina jest zaś jednostką samorządu terytorialnego znajdującą się pod szczególną ochroną i bez opinii mieszkańców zlikwidować jej nie można.

Konsultacje przebiegają niemrawo. Zainteresowanie warszawiaków jest minimalne (do Kancelarii Sejmu zatelefonowało, by zapoznać się z projektem, zaledwie 200 osób, niewiele więcej zechciało napisać) i dotyczy głównie zmniejszenia liczby radnych. Więcej inicjatywy wykazują działacze i urzędnicy samorządowi, którzy są przeciwnikami likwidacji gmin (prawie wszystkie rady gmin podjęły w tej kwestii uchwały, niektóre grożą nawet wystąpieniem z przyszłej gminy – powiatu).

Polityka 28.2000 (2253) z dnia 08.07.2000; Kraj; s. 28
Reklama