Archiwum Polityki

Trochę światła

Od 9 do 13 lipca w Krakowie trwać będzie Europejski Kongres Edukacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Słabowidzących. Nie zabraknie na nim słów wsparcia i otuchy, zapewnień o konieczności likwidowania barier i wyrównywania szans. Pozakongresowa codzienność jest jednak inna – od urodzenia do późnej starości osoby niewidome i słabowidzące często skazane są na społeczny margines.

Najpierw jest radość: ciąża trwała tylko sześć miesięcy, ale dziecko żyje! Po kilku tygodniach szok: dziecko nie widzi. Aż u 67 proc. noworodków z wagą poniżej 1000 g (zdrowe ważą co najmniej 2500) rozwija się tzw. retinopatia wcześniacza. Oznacza zmiany chorobowe na dnie oka, które mogą prowadzić do trwałej ślepoty. Nie wiadomo, w jakim stopniu odpowiada za nią niedojrzałość organizmu wcześniaka, a w jakim uporczywa reanimacja i terapia tlenowa w inkubatorze.

Polityka 28.2000 (2253) z dnia 08.07.2000; Społeczeństwo; s. 72
Reklama