Archiwum Polityki

Dokument epoki

Małgorzata Niezabitowska. Wydawca księgi „Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989–1999”

Rzadko się zdarza, aby w sprawie, której było się uczestnikiem, głosić publicznie radość i satysfakcję – bez zastrzeżeń i dystansowania się, nieomal bezwstydnie. A tak właśnie dzieje się teraz, kiedy po prawie czterech latach intensywnych prac została ukończona i oficjalnie przedstawiona księga „Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989–1999”. Jestem z tego powodu dumna i szczęśliwa, co przyznaję otwarcie i bez zażenowania, ponieważ dzieło to nie przynależy do mnie ani też do żadnej z ośmiuset osób, które przyczyniły się do jego powstania, lecz jest wspólną księgą Polaków ostatniej dekady XX wieku, przedstawiającą na ponad tysiącu stronach nasze dokonania.

Polityka 8.2001 (2286) z dnia 24.02.2001; Komentarze; s. 13
Reklama