Archiwum Polityki

Przezorność ukarana

Prof. dr hab. Marian Harasimiuk. Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

W ubiegłym roku przyjęliśmy i konsekwentnie wdrażaliśmy w naszej uczelni program oszczędnościowy, żeby wygospodarować środki na niezbędne inwestycje, remonty i uzupełnienie wyposażenia obiektów dydaktycznych, planowane na 2001 r. Wszystkie te starania zostały przekreślone jednym pismem z ministerstwa, zawierającym informację, że – podobnie jak inne uczelnie – nie otrzymamy dotacji zaplanowanej na grudzień. Nasza przezorność została ukarana. Zamiast oszczędności zostaliśmy z pustą kasą.

Polityka 7.2001 (2285) z dnia 17.02.2001; Komentarze; s. 13
Reklama