Archiwum Polityki

Junkra cień

Prusy znów wróciły do łask. Dawne królestwo, uważane za kolebkę militaryzmu, jest wysławiane w całych Niemczech jako model państwa przyszłości. Nawet „Bild”, zazwyczaj bardziej zainteresowany życiem seksualnym Michaela Douglasa niż Fryderyka Wielkiego, śpiewa hymny pochwalne na cześć cnót pruskich takich jak uczciwość, skromność, tolerancja i lojalność.

Przyczyną tej dziwnej transformacji jest to, że rok 2001 został ogłoszony rokiem pruskim. Trzysta lat temu, 17  stycznia 1701 r., książę Fryderyk  III Brandenburski ogłosił się pierw-szym królem Prus. Przez ponad 200 lat ród Hohenzollernów był jedną z najbardziej dynamicznych rodzin królewskich w Europie. W tym roku tematyka pruska będzie dominowała w 50 muzeach berlińskich, zaś samym Hohenzollernom poświęcono 14 wystaw. – Oczekujemy 300 tys.

Polityka 4.2001 (2282) z dnia 27.01.2001; Świat; s. 36
Reklama