Archiwum Polityki

Prezydent wygrał z „Życiem”

Sąd Okręgowy w Warszawie zobowiązał wydawcę, redaktora naczelnego i dziennikarzy „Życia” do opublikowania na pierwszej stronie oświadczenia, w którym przeproszą Aleksandra Kwaśniewskiego za naruszenie jego dóbr osobistych. Publikacja „Wakacje z agentem” nieprawdziwie sugerowała bowiem zażyłość lidera polskiej lewicy z rosyjskim agentem.

Sprawa prezydent Kwaśniewski przeciwko redakcji „Życia” miała charakter precedensowy, postawiła na porządku dziennym kilka ważnych pytań.

Polityka 22.2000 (2247) z dnia 27.05.2000; Komentarze; s. 13
Reklama