Archiwum Polityki

Kościół Trzeciego Tysiąclecia

Zamknięciem Drzwi Świętych Bazyliki św. Piotra w Rzymie Jan Paweł II zakończył symbolicznie wielki jubileusz dwutysiąclecia chrześcijaństwa. Spełniło się marzenie papieża, by wprowadzić Kościół w trzecie milenium. Z jubileuszowego roku 2000 świat zapamięta przede wszystkim akt pokuty, którym papież w imieniu chrześcijan-katolików przeprosił za winy Kościoła popełnione w przeszłości wobec innowierców, oraz papieską pielgrzymkę do Ziemi Świętej, gdzie Jan Paweł prosił o trwałe pojednanie między żydami, chrześcijanami i muzułmanami. Papież, choć sam słabnący, przewodzi Kościołowi trzymającemu się mocno. Nie ulega jednak, co sam podkreślił zamykając jubileusz, „jałowemu triumfalizmowi”. W trzecim milenium duchowa misja Kościoła nie zmieni się, ale nikt nie wie, jakie nowe wyzwania mogą jej zagrozić i jak Kościół na nie odpowie.

Polityka 2.2001 (2280) z dnia 13.01.2001; Komentarze; s. 13
Reklama